Vi återanvänder allt från människors kraft
till mormors gamla porslinstallrik.

Remakebolaget startades 2012 av Helen Rydberg och Maria Lohe. Vi skapar kollektiva mosaikkonstverk ute och inne av gammalt kakel, porslin och speglar m.m. Vi lever i ett samhälle där vi trots klimathot hellre renoverar och köper nytt än restaurerar och återanvänder. Trenden håller på att vända, men det går långsamt.

Det slängs alldeles för mycket idag som egentligen går att återanvända. Vi ser att speciellt porslin är något som inte återvinns, trots att det har ett stort kulturvärde, bär på minnen och är vackert.

Det vill vi förändra.

Idag driver vi en mosaikverkstad nära Mariatorget i Stockholm. Vi arbetar med uppdrag, utvecklar produkter, kursverksamhet och arbetsträning, se Tjänster.

I samarbete med Demokratipiloternas textilverkstad skapar vi kollektiva textila konstverk och produkter av skänkta kläder, gardiner, dukar mm.

Rekamebolaget vill bidra till att det offentliga rummet skyddas och förskönas genom att fler blir delaktiga i förändringen av vår gemensamma miljö. Boende, bostadsföretag, stadsdelar, företag och andra kan bidra med trygghets- och gemensamhetsskapande rum genom ett samarbete med oss på Remakebolaget, se Tjänster.

Vi gillar människor.

Vi ser hellre möjligheterna och det friska hos människor som av olika anledningar inte lönearbetar.

Vi erbjuder arbetsträning och rehabilitering och vår basmetod är hjälp till självhjälp i en kreativ och lustfylld miljö.

Remakebolaget är ett socialt företag som återinvesterar all vinst. Om du köper våra tjänster bidrar du till ett socialt och hållbart samhälle samt till att utvidga arbetsmarknaden.

Välkomna att kontakta oss.