Rinkeby 2021

På uppdrag av Familjebostäder gjorde vi tillsammans med ungdomar i Spånga-Tensta stadsdel en folkbildande mosaik på ett sophus. Det handlar om sopsortering, återvinning och hållbarhet.

Eftersom Rinkeby firade 50 år passade vi på att göra en hyllningsskylt samtidigt

Tensta 2021

Familjebostäders renoverade miljöstuga skulle också få ny kostym utanpå.

I Tensta konsthall gjordes ballonger till Rinkebyskolan. Allt tillsammans med ungdomar från Spånga- Tensta stadsdel

Hässelby 2021

Mosaik behövs överallt tycker vi. Hässelby- Vällingby stadsdelsförvalting har samma ide. Tillsammans med feriearbetande ungdomar pryder vi en betongväg

Gubbängen 2020

På uppdrag av familjebostäder utsmyckade vi väggar i Gubbängens centrum.

+Referenser

Lotta Vidén, Projektledare ytterstadsutveckling
AB FAMILJEBOSTÄDER
Telefon: 08-737 24 05 / 070-737 24 05
Epost: lotta.viden@familjebostader.com
www.familjebostader.com

-Referenser

Haninge Kommun

Tillsammans med sommarjobbare i Västerhaninge utsmyckar vi områden under 6 veckor, för att bidra till en tryggare och trivsammare kommun. Se bilder på vår facebooksida och instagramkonto.

+Referenser

Feriejobb Västerhaninge
Henrik Smedberg
Fastighetsutvecklingschef
Haninge Bostäder AB
Tel:          08 – 606 89 00
Direkt:      08 – 606 91 26
E-mail:      henrik@haningebostader.se
Hemsida:  www.haningebostader.se

-Referenser

Urban Utveckling/Järfälla hus

I Järfälla hus fastigheter skapade vi kollektiv mosaikkonst tillsammans med barn och vuxna. Invigning i juni 2019.

Einar Mattsson i Hjulsta

På uppdrag av Einar Mattsson utsmyckade vi en lekpark tillsammans med Hjulstaskolan och fritidsgården. Parken invigdes 25 maj 2019.

+Referenser

Ylva Forslund

Einar Mattsson Förvaltnings AB
Områdesförvaltare Team Norr
Dir 08- 586 26684
ylva.forslund@einarmattsson.se
einarmattsson.se

-Referenser

Avicii – I det rum han skapade

Till minne av Avicii skapade vi ett kollektivt textilt konstverk till Musikhjälpen 2018 som fick den som gåva.

Spånga/Tensta stadsdelsförvaltning

På uppdrag av Spånga/Tensta stadsdelsförvaltning skapade vi tillsammans med sommarjobbare flera vackra konstverk. Två betongsuggor utsmyckades och övriga verk pryder socialkontoret i Hjulsta, den s.k. Tvättstugan.

+Referenser

Katarina Inesdotter

-Referenser

Spånga Gymnasium

På våren 2018 fick bildelever på Spånga gymnasium designa hur betongsuggor på deras skolgård skulle se ut som vi sedan skapade mosaikkonstverk av.

Ett Förenat Fagersjö

Vi skapar ett 40 meter mosaikmural på initiativ av ett förenat Fagersjö, finansierat av SISAB och Stockholms stad. Verket invigdes på Fagersjödagen september 2016, ca 150 deltagare. Temat var ”Ingen kan göra allt, men alla kan göra något”.

+Referenser

Cilla Hedberg

076-5585127

-Referenser

ReRagRug

På uppdrag av och i samarbete med konstnärerna Katarina Brieditis och Katarina Evans deltog vi i deras projekt ReRagRug. Efter deras design virkade vi en matta i gamla t-shirts. Mattan ställdes ut på Handarbetarnas Vänner i augusti 2014 och turnerade sedan världen runt. Här kan ni läsa mer om ReRagRug.

Sätra

Remakebolagets första större uppdrag av Stockholm vatten. Ett 24 meter stort konstverk av kakel och porslin, färdigställdes 2013.

Rinkeby/ Kista

Kista Rinkeby stadsdel finansierade ett feriejobbsprojekt på betongsuggor, tema ögon.

Miljöstugor, Familjebostäder

Till Familjebostäder pryder vi miljöstugor med mosaikkonstverk. Här är med pilar i Rågsved 2018, samt 27 mosaikskyltar i Västertorp 2020.

+Referenser

Lotta Vidén, Projektledare ytterstadsutveckling
AB FAMILJEBOSTÄDER
Telefon: 08-737 24 05 / 070-737 24 05
Epost: lotta.viden@familjebostader.com
www.familjebostader.com

-Referenser

Just Africa

Vi har haft en utställning med våra mosaikprodukter hos Just Africa. Läs om Just Africa här.

SoFo företagarförening

Vi är medlemmar i SoFo företagarförening som är en stor uppslutning företag på Södermalm, söder om Folkungagatan. Vi samarbetar kring olika lokala events, som SoFoNights m.m. Läs mer.

Musketörerna i Rågsved

Vi har i samarbete med föreningen Musketörerna skapat en mosaikvägg i anslutning till deras lokaler.